Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI wieku

9 – 10.06.2016 r., Wrocław

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Jakość Życia Osób Niepełnosprawnych Na Początku XXI Wieku

Główny cel konferencji to aktywizacja środowiska naukowego i biznesowego na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie problemów z jakimi zmagają się w życiu codziennym.

Niepełnosprawność w różnych formach dotyczy zarówno dzieci, młodzieży, osób w wieku produkcyjnym, jak i starszych. Bez względu na rodzaj dysfunkcji (wzroku, słuchu, ruchu) czy przewlekłych chorób, każdy niepełnosprawny zasługuje na pełne uczestnictwo w życiu publicznym, szacunek środowiska i poczucie własnej wartości – normalności w relacjach międzyludzkich. Przekonani o ważności tej tematyki pragniemy zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej konferencji.

Celem konferencji jest aktywizacja środowiska naukowego i biznesowego na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez ukazanie problemów z jakimi zmagają się w życiu codziennym. Założeniem organizatorów jest identyfikacja i prezentacja podstawowych problemów prawnych, medycznych, ekonomicznych i społecznych osób niepełnosprawnych oraz propozycja ich konkretnych rozwiązań. W trakcie konferencji przedstawione zostaną różne aspekty życia osób niepełnosprawnych w kontekście jego jakości. Wiele uwagi zostanie poświęcone problematyce wykluczenia i integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem.

Adresatami konferencji są osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami, organizacje zrzeszające i działające na rzecz osób niepełnosprawnych, pracownicy centrów pomocy rodzinie i ośrodków wspierania rodziny, przedstawiciele instytucji samorządowych zajmujących się sprawami osób niepełnosprawnych oraz środowisko akademickie zawodowo związane z problematyką niepełnosprawnych.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Nie widzę problemu – jakość życia osób z dysfunkcją narządu wzroku, która odbyła się 11 czerwca 2015 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fotorelacja z tegorocznej edycji Konferencji

Fotorelacja z zeszłorocznej edycji Konferencji

PROGRAM

08:00 – 09:00
Rejestracja uczestników

09:00 – 10:00
Otwarcie konferencji, wystąpienie zaproszonych gości

SESJA I – O ludzkiej normalności i niepełnosprawności w społeczeństwie, s. 2D

Prowadzący sesję: prof. dr hab. Grażyna Światowy

Ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, God